Geotextílie

Geowłókniny

Geotextílie BONAR TF  a THRACE NONWOVEN & GEOSYNTHETICS S.A. sú vyrobené z polypropylénu alebo polyesterových vlákien a mechanicky vpichovacieho procesu a podrobených tepelnému zváraniu.

 • Geotextílie sa najčastejšie používajú v týchto odvetviach:
 • cestné a železničné konštrukcie (diaľnice, cesty, parkoviská, letiská, železnice),
 • vodné stavby (hrádze, nádrže, posilnenie pobreží mora),
 • odvodnenie (drenáž a filtrácia).

 Použitie:

 • oddelenie slabejpôdy cestných a železničných násypov,
 • zvýši stabilitu hrádze a urýchli konsolidáciu slabej pôdy,
 • pôsobí ako separačná vrstva medzi zemou alebo agregátov rôznej veľkosti zrna,
 • používajú sa na ochranu riečnych brehov, výstavbu násypov a nádrží,
 • sú súčasťou vertikálnej a horizontálnej geosyntetickej kanalizácie,
 • slúžia na pokrytie drenážnej kanalizácie pred zanášaním jemnozrnou pôdou,
 • sú klznou vrstvou pod povrchom z betónu,
 • poskytuje dlhotrvajúcu ochranu proti poškodeniu geomembrán pri výstavbe skládok, tunelov a vodných nádrží.

 Výhody:

 • flexibilita a možnosť prijatia tvaru terénu,
 • vysoká pevnosť v ťahu, roztrhnutiu a prepichnutiu (uvedené požiadavkami),
 • drsný povrch, ktorý uľahčuje spoluprácu stavebných materiálov a zeminou,
 • mimoriadna odolnosťou proti faktorom, ako je životné prostredie (huby, plesne), kyseliny, soli, kvapalné palivá a rozpúšťadlá,
 • priepustnosti vody pri zaťažení vertikálným a horizontálnym,
 • neškodi životnému prostrediu.