Čističky odpadových vôd pre domácnosť

Oczyszczalnie przydomowe

Ekonomicky životaschopné a šetrné k životnému prostrediu su alternatívou k tradičným septikom
Domová čistiareň odpadových vôd zabezpečuje likvidáciu odpadových vôd zo sociálno sietie v objeme až 7,5 m3.Odpadové vody sú vypúšťané do septiku, kde prebiehajú sedimentačné, prechodové a fermentačné procesy. Vopred vstupne očistená odpadová voda preteká cez filter do rozvodovej šachty. Účelom šachty je rovnomerne rozdelenie čiastočne spracovanej odpadovej vody do potrubia výluhu. Odpadové vody sú distribuované perforovaným kanalizačným potrubím a presakajú cez vrstvy pôdy, kde nastávaju biologické procesy vyčistenia.

Septik
Monolitická polyetylénová nádrž je vybavená konektormi a tesnením pre jednoduchú inštaláciu potrubia a revíznu šachtu kontroly s poklopom a filtračnou vložkou

Rozvodová šachta
Polyetylénová nádrž zabezpečená otvormi pre pripojenie drenáže a prielez s poklopom

Drenáž
Systém dierovaných rúrok zaisťujúci rovnomerné rozdelenie odpadových vôd. Rúrky sú ukončené vetracími komínmi

Absolútna tesnosť je zaistená monolitickou štruktúrou nádrže, odolnosťou polyetylénu voči kyselinám a mechanickou odolnosťou proti prerastaniu koreňov

Rebrová konštrukcia zaisťuje stabilitu a pevné uloženie pod zemou

Nadstavba poklopu umožuje usadenie základu v rôznej hĺbke

Nádrže sú určené pre skladovanie splaškov, vody a iných kvapalných chemikálií