Monolitické tanky

Zbiorniki monolityczne

Monolitické železobetónové nádrže

Monolitické železobetónové nádrže slúžia ako budovy pre čerpacie stanice, nádrže piesku a kalu, nádrže bez výstupu (napr. septik), studne, apod. Vylievané v celku zoželezobetónu spolu s dnom. Kompilácia niekoľkých nádrží o priemere Ø 2000 mm a Ø 2500 mm v paralelne alebo v rade umiestnené sady môžu dosiahnuť veľkú kapacitu.

Telá sú vyrobené s dnom v jednom kuse do výšky 2900 mm - v prípade priemeru Ø 1200 mm, zatiaľ čo pre Ø 1500 mm, Ø 2000 mm, Ø 2500 mm do maximálnej výšky 2360 mm. Nadstavba je vykonaná na základe Technických schválení a sú spojené pomocou elastomerových tesnení.

V prefabrikovaných nadržiach prechody sú tesné, aby sa zabránilo prieniku podzemnej vody a priesakov odpadových vôd.

TECHNICKÉ ÚDAJE

 
 
Priemer
menovitý
(mm)
Priemer
po vrchu
(mm)
Výška max.
prvého elementu
zo dna (mm)
Výška
nadstavby
(mm)
Hmotnosť
najťažšieho
prvku (kg)
1100013001000500 do 10001315
2
1200
1500
2900
500 do 2700
4884
3150018002360500 do 22005191
4
2000
2300
2360
500 do 2200
7510
5250028002360500 do 22009640