Šachty PE

Studnie PE

Kanalizačné šachty s vchodom a bez z polyetylénu predstavujú výbornú alternatívu k lacným, ale ťažkým a pomerne netrvalým šachtám s tradičných materiálov.

Sú určené pre použitie v externých gravitačných kanalizáciách, a to ako splaškovej a dažďovej, ako revízne šachty, vstupné, zberné. Môžu byť použité všade tam, kde sa používajú šachty vyrobené z tradičných materiálov, ako alternatíva. 

Kanalizačné šachty s poklopom:

 • s vnútorným priemerom: DN800, DN1000, DN1200;
 • výška: 1100, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm; 
 • priame dno o priemere 160/200 a 250/315 [mm],
 • sútokové dno o rovnakých vstupných a výstupných priemeroch
 • slepé použivané v gravitačnej kanalizácii,

Šachty kanalizačné bez poklopu:

 •  vnútorný priemer DN 600 s priamym a sútokovým dnom o priemere 160/200 [mm].

Priemery šácht sú 200 a 315 mm, a zmenapriemeru sa dosahuje cez redukčné tvarovky na veľkosťv projekte kanalizácie.

Teleso šachty je špeciálne tvarované s uchytením pre montáž stupňov pre vstup, které sú vyrobené sochranou proti možnosti zošmyknutiu).

Uzáver šachty, v závislosti na ich umiestnení,sa skladáz krytu polyetylénového, alebo je to roznášací prstenec a liatinový poklop   triedy A, B, C a D pre dopravné plochy, v závislosti na ich zaťažení.

Tieto prvky nie sú súčasťou kanalizačnejšachty, sú neoddeliteľným prvkom a zahŕňajú:

 • roznášací prstenec,
 • rám poklopu,
 • liatinový poklop DN 600 príslušnej triedy(A, B, C alebo D/

Výhody

 • mechanická pevnosť,
 • flexibilita,
 • vysoká odolnosť proti korózii,
 • odolnosť proti agresívnej odpadovej vode,
 • odolnosť proti praskaniu,
 • nízka telesná hmotnosť,
 • nízky oter,
 • totálna tesnosť,
 • nízka cena, úspory vyplývajúce z nepoužívania ťažkých strojov na stavbe.