Rury i kształtki PP K2-KAN XXL

Rury i kształtki PP K2-KAN XXL

Rury kielichowe i bezkielichowe oraz kształtki, o nazwie handlowej K2-Kan XXL w średnicah od 1200 do 1400 wykonane z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP) przeznaczone do:

  • budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej i przemysłowej), - wykonania systemów odsączających, rozsączających i odwodnieniowych,
  • przewodów osłonowych oraz przepustów pod nasypami,
  • budowy studzienek kanalizacyjnych,
  • zbiorników i przepompowni,
  • rurociągów w oczyszczalniach ścieków,
  • rurociągów podwodnych (układy syfonowe, kolektory zrzutowe),
  • renowacji (w metodami bezwykopowymi),
  • zastosowań indywidualnych w obiektach