Rúry na priepusty, rúry a tvarovky zakružené z oceľového plechu

Przepusty, rury i łączniki ze stalowej blachy falistej

Priepusty oceľové HelCor ® sú tiež označované ako špirálové trubice.

Technické schválenie Výskumným ústavom ciest a mostov (IBDiM): č. AT/2012-02-2869 a AT/2007-03-0248/2

Výrobok má značku CE

Oceľové rúry HelCor ® sa používajú pre výstavbu priepustov na cestných a železničných násypoch. Sú používané na prepravu vodných tokov, alebo ako prechod pre chodcov a zvieratá. Môžu byť tiež použité ako obloženie pre inštaláciu potrubia zariadeni, káblov a dopravníkov.

Prenáša zaťaženie všetkych tried pre železnice a cesty,

Vyrábané priemery - od 300 do 3600mm,

K dispozícii v troch druhoch ochrany proti korózii: 

  • hrúbka vrstvy zinku 42 µm,
  • hrúbka vrstvy zinku 70 µm,
  • hrúbka vrstvy zinku 42 µm + polymérová vrstva Trenchcoating 250 µm .

K dispozícii v štandardných rozmeroch 6, 7, 8 m, a na individuálnu žiadosť do 14m.

Posilnenie existujúcich zariadení

Vzhľadom na malú výšku vrubu rúry HelCor ® sú ideálne pre posilnenie starých, opotrebovaných mostov, priepustov a tunelov, pretože minimálne znížujú priemer otvoru existujúceho zariadenia. Voľný priestor medzi starou štruktúrou a priepustom HelCor ® musí sa dokončiť zásypom zo zeminy alebo chudobného betónu privádzaným pod tlakom

Trenchcoating

Polymérováškrupina "Trenchcoating" chráni tak proti korózii ako aj zaisťuje odolnosť proti oderu vnútri aj mimo rúry. Škrupina je odolná voči všetkým agresívnym látkam, ako sú kyseliny, soli, alkaloidy, ktoré sa vyskytujú v dnešných kanalizáciách a priepustoch.

Priepusty realizované za pomocou HelCor®rúr nevyžadujú konštrukciu koncových stien, môžu byť použitépri zosileniu sklonu ich odlaždovanie alebo posilnená rašelinou.