Šachty a tanky GRP

Studnie i zbiorniki GRP

Šachty HOBAS

Kanalizačné systémy sú umiestnené podľa určitých požiadaviek. Nielen potrubie musí byť vyrobené z materiálov najvyššej kvality. Rovnaké vysoké štandardy sa vzťahujú na všetky prvky kanalizačných systémov. Šachty sú komplementárne začlenené do HOBAS výrobkov, s ktorými tvoria kompletné systémy. Tie sa používajú v mnohých oblastiach. Šachty je možné použiť na kontrolu, údržbu, vetranie, zmeny v prietoku, ako čerpacie stanice, atď.

Šachty HOBAS sú vyrobené z plastu vystuženého sklenými vláknami. Skladajú sa z rúr spolu s integrovaným kanálom GRP. Ich vnútorný a vonkajší povrch je hladký a odolný proti korózii. 

Obsah dodávky 
Menovitý priemer [DN]150 - 3600 mm
Výrobky- štandardné šachty typu A 
- Integrované šachty 
- Špeciálne šachty – pre individuálne riešenie 
- Čerpacie stanice, odvodňovacie systémy, splaškové, atď. 
- Príslušenstvo: rebríky, Tvarovky: Luky, kolená, redukcie, atď

Výnimočné vlastnosti

  • Nízka hmotnosť
  • Žiadne spoje
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia, krátka doba výstavby
  • Komplexná ochrana proti korózii vnútri aj vonku
  • Dobré hydraulické vlastnosti
  • schopnosť bezproblémovo sa spojiť s inými materiálmi
  • Dodávky kompletných modulov, zníženie rizík na stavenisku, kvalita výroby
  • Nie je potrebné vykonávať ochranné nátery a tesnenia
  • schopnosť dodávať kompletné konštrukcie
  • Môžnosť namontovania v komorách aj na čerpadlá, kanalizačné pretečné nádrže, atď.

Šachty integrované HOBAS

Šachty integrované HOBAS sú to ekonomicky výhodné riešenia pre potreby prístupu k potrubiu veľkých menovitých priemerov. Ďalšou výhodou je možnosť dodania šácht vo forme hotových modulov, včítane rúrového kolena. Aby sa zabránilo nadmernému zaťaženiu laminátov a úchyliek spojov medzi šachtami a potrubím, musí byť šachta umiestená do betónového základu. V niektorých prípadoch, ak podmienky používania a inštalácie dovoľujú, je možné upustiť od tohto dodatočného zabezpečenia.