Posúvače

Zasuwy

Účel: (rôzne druhy)

  • Uzatváraciepre vody a iné tekutiny
  • Prívod vody do budovy zo siete
  • Pre kvapalné a suché médiá: odpadové vody, pitnú vodu, úžitkovú vodú, chemický priemysel, papierenský priemysel
  • U stavieb lodí a pre stavby do morskej vody. V priemyselných a iných inštaláciách pre kvapaliny chemicky inertné nauzavretie prietoku.
  • Vyrobené vo verzii NBR – pre ropné kvapaliny.

Inštalácia:

  • Môže byť inštalovaný v akejkoľvek polohe. Odporúča sa pre polohu horizontálnuakoaj vertikálnu