Elektro tvarovky

Kształtki elektrooporowe

U elektrotvaroviek spojkových (spojky, zátky, redukcie, kolená, T-kusy) vnútorný priemer je o niečo väčší, než je nominálny priemer potrubia, čo umožňuje vloženie spojky do vopred určenej hĺbky. Tieto tvarovky maju dve vyhrevnézóny z odporového drôtu, ktorýtvorí jeden elektrický obvod. Tieto dve vyhrevné zóny sú obklopené studenými zónami, ktoré obmedzujú prietok roztaveného polyetylénu mimo oblasť zvaru.
U elektrotvaroviek sedlových (T-kus sedlovýs navŕtavacím pásom, sedlové odbočky) je jedna vyhrevná zóna obklopujúca navŕtavacíotvor.

Pre pripojenie polyetylénovej tvarovky, za predpokladu, že všetky potrebné prípravné práce, ako je rezanie rúrok v pravom uhle, škrabanie, upratovanie, zarovnanie atď., boli vykonané správnym spôsobom, je nutné zaistiť riadenú časť energie potrebnú k roztaveniu polyetylénu. To sa dosiahne tým, že dodá sa prúd v danom napätí do zváracieho zariadenia: špirály z odporového drôtu o vhodne vybranom odpore, po obmedzenú dobu odporúčanú výrobcom. Každá z  elektrotvaroviek má označenie montážnych parametrov zvarov aj čiarový kód umožňujúci automatické čítanie  času zvaru, čo znižuje na minimum možnosť chyby obsluhy.
Doba chladenia je tiež kritickým parametrom pri zváraní elektrotvaroviek, pretože potom nasleduje väzba povrchu potrubia a armatúr.